Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Považancová, rod. Ivanová

Úmrtie
zomrela
Poznámka
dátum úmrtia: pred 09. 12. 1923

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Považanec (73)

Narodenie: 18. 06. 1908, Pitelová

Úmrtie: 20. 10. 1981

Ján Považanec (56)

Narodenie: 22. 05. 1910, Pitelová

Úmrtie: 15. 10. 1966

Jozef Považanec (71)

Narodenie: 29. 07. 1912

Úmrtie: 24. 02. 1984

Michal Považanec

Narodenie: 06. 08. 1914

Úmrtie: zomrel

Mária Kubíková, rod. Považancová

Narodenie: 19. 01. 1918

Úmrtie: zomrela

Pavol Považanec (65)

Narodenie: 15. 01. 1920, Pitelová

Úmrtie: 08. 08. 1985

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.