Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie
28. 07. 1807, Pitelová
Úmrtie
27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)
Pohreb
29. 09. 1860, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka

Dátum sobáša: 06. 11. 1826

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Florián Sklenka (45)

Narodenie: 21. 08. 1828, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1873, Pitelová 10 (Tuberkulóza, cholera)

Pavol Sklenka (57)

Narodenie: 19. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1888, Pitelová 10 (Tuberkulóza a astma)

Agnesa Sklenková (9 mes.)

Narodenie: 01. 04. 1833, Pitelová

Úmrtie: 10. 01. 1834, Pitelová (Kiahne)

Katarína Sklenková (64)

Narodenie: 01. 12. 1834, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1899

Anna Hudecová, rod. Sklenková

Narodenie: 21. 04. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Sklenka (50)

Narodenie: 10. 10. 1839, Pitelová

Úmrtie: 29. 04. 1890, Pitelová 36 (Ochrnutie)

Alojz Sklenka (37)

Narodenie: 07. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1879, Pitelová 10 (Náhle úmrtie)

Mária Sklenková (3)

Narodenie: 29. 05. 1849, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1853, Pitelová 10 (Potničky)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (48)

Narodenie: 02. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1830, Pitelová

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová (48)

Narodenie: 1782, Nevoľné

Úmrtie: 30. 03. 1830, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Marko alias Kuric (31)

Narodenie: 20. 10. 1752, Pitelová

Úmrtie: 13. 09. 1784, Pitelová

Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová (55)

Narodenie: 06. 01. 1760, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1816, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.