Rodokmeň obce Pitelová

Florián Sklenka (45)

Narodenie
21. 08. 1828, Pitelová
Úmrtie
23. 09. 1873, Pitelová 10 (Tuberkulóza, cholera)
Pohreb
25. 09. 1873, Pitelová

Manželstvá (1)

Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková

Dátum sobáša: 01. 02. 1858

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 19

Deti (5)

Anna Mališová, rod. Sklenková

Narodenie: 23. 07. 1859, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Rozália Sklenková (23)

Narodenie: 13. 08. 1861, Pitelová 10

Úmrtie: 19. 03. 1885, Pitelová 12 (Hnačka)

Mária Kršňová, rod. Sklenková (73)

Narodenie: 05. 05. 1864, Pitelová 10

Úmrtie: 13. 11. 1937

Ján Sklenka (6)

Narodenie: 01. 06. 1867, Pitelová 10

Úmrtie: 14. 09. 1873, Pitelová 10 (Cholera)

Agnesa Michalková, rod. Sklenková (33)

Narodenie: 14. 11. 1871, Pitelová 10

Úmrtie: 15. 12. 1904, Pitelová (Horúčka šestonedieľok)

Rodičia

Jozef Sklenka

Narodenie: 07. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Jozef Sklenka (66)

Narodenie: 15. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1845, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Páločná (45)

Narodenie: 29. 01. 1785, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1830, Pitelová

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (48)

Narodenie: 02. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1830, Pitelová

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová (48)

Narodenie: 1782, Nevoľné

Úmrtie: 30. 03. 1830, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.