Rodokmeň obce Pitelová

Ján Slašťan (85)

Narodenie
24. 11. 1903, Pitelová
Úmrtie
03. 01. 1989
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Štefan Slašťan

Narodenie: 21. 11. 1872, Ihráč 13

Úmrtie: zomrel

Katarína Slašťanová, rod. Novodomcová

Narodenie: 25. 06. 1875, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Štefan Slašťan

Narodenie: 25. 02. 1843, Ihráč

Úmrtie: zomrel

Anna Slašťanová, rod. Skrovná (51)

Narodenie: 11. 06. 1852, Pitelová 37

Úmrtie: 14. 03. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Tomáš Novodomec (46)

Narodenie: 02. 03. 1847, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1894, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová (51)

Narodenie: 21. 10. 1850, Vieska

Úmrtie: 10. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.