Rodokmeň obce Pitelová

Mária Beňová, rod. Barátová (83)

Narodenie
24. 05. 1921
Úmrtie
02. 11. 2004
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Dominik Barát (40)

Narodenie: 06. 06. 1894, Pitelová 42

Úmrtie: 28. 11. 1934

Mária Barátová, rod. Námešná (56)

Narodenie: 05. 01. 1900, Pitelová

Úmrtie: 1957

Starí rodičia

Ján Barát

Narodenie: 15. 09. 1862, Pitelová 42

Úmrtie: zomrel

Mária Barátová, rod. Slašťanová

Narodenie: 24. 08. 1867, Jalná 11

Úmrtie: zomrela

Martin Námešný (41)

Narodenie: 01. 11. 1860, Lovčica 9

Úmrtie: 14. 04. 1902, Pitelová (Vražda (dobitý na smrť))

Terézia Námešná, rod. Kozová

Narodenie: 23. 09. 1860, Lovčica 49

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.