Rodokmeň obce Pitelová

Michal Minka alias Kováč (80)

Narodenie
31. 10. 1919, Pitelová
Úmrtie
31. 01. 2000
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Jozef Minka alias Kováč

Narodenie: 18. 09. 1871, Pitelová 1

Úmrtie: zomrel

Antónia Minková, rod. Albertová (78)

Narodenie: 06. 06. 1878, Pitelová 17

Úmrtie: 1957

Starí rodičia

Jozef Minka alias Kováč (39)

Narodenie: 04. 02. 1850, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1889, Pitelová 1 (Vodnatieľka)

Katarína Minková, rod. Tomášiková (24)

Narodenie: 21. 11. 1848, Jastrabá

Úmrtie: 16. 11. 1873, Pitelová 1 (Vodnatieľka)

Ignác Albert (52)

Narodenie: 18. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1895, Pitelová 59 (Nájdený ráno v tuneli ležiac na bruchu mŕtvy)

Rozália Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 10. 12. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.