Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Forgáčová, rod. Štefanková (79)

Narodenie
08. 03. 1907
Úmrtie
18. 06. 1986
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Michal Štefanka (75)

Narodenie: 24. 07. 1883, Pitelová 27

Úmrtie: 1959

Mária Štefanková, rod. Kapustová (80)

Narodenie: 13. 02. 1886, Ihráč 13

Úmrtie: 30. 10. 1966

Starí rodičia

Michal Štefanka (41)

Narodenie: 24. 09. 1848, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1890, Paňa

Anna Štefanková Sklenková, rod. Dovičiarová

Narodenie: 18. 02. 1851, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.