Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Michalková, rod. Sklenková (33)

Narodenie
14. 11. 1871, Pitelová 10
Úmrtie
15. 12. 1904, Pitelová (Horúčka šestonedieľok)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Michalka

Dátum sobáša: 23. 06. 1896

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 24

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Michalka

Narodenie: 06. 05. 1897, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Florián Sklenka (45)

Narodenie: 21. 08. 1828, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1873, Pitelová 10 (Tuberkulóza, cholera)

Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková (54)

Narodenie: 19. 03. 1838, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1892, Pitelová 39 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka

Narodenie: 07. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková (37)

Narodenie: 02. 05. 1809, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.