Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Hric (76)

Narodenie
20. 11. 1868, Ihráč 27
Úmrtie
04. 08. 1945

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Hricová, rod. Ivanová

Dátum sobáša: 25. 11. 1891

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková, rod. Hricová (60)

Narodenie: 01. 01. 1891, Kľačany 3

Úmrtie: 05. 04. 1951, Ihráč

Štefan Hric (3)

Narodenie: 18. 08. 1892, Ihráč 27

Úmrtie: 26. 07. 1896

Katarína Hricová (1 mes.)

Narodenie: 21. 01. 1895, Ihráč 27

Úmrtie: 01. 03. 1895, Ihráč 27 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.