Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Hric (76)

Narodenie
20. 11. 1868, Ihráč 27
Úmrtie
04. 08. 1945

Manželstvá (1)

Katarína Hricová, rod. Ivanová

Dátum sobáša: 25. 11. 1891

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (3)

Anna Kubíková, rod. Hricová (60)

Narodenie: 01. 01. 1891, Kľačany 3

Úmrtie: 05. 04. 1951, Ihráč

Štefan Hric (3)

Narodenie: 18. 08. 1892, Ihráč 27

Úmrtie: 26. 07. 1896

Katarína Hricová (1 mes.)

Narodenie: 21. 01. 1895, Ihráč 27

Úmrtie: 01. 03. 1895, Ihráč 27 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.