Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kosorinský (77)

Narodenie
18. 01. 1917, Pitelová
Úmrtie
1995
Pochovaný
Sučany

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Kosorinský

Narodenie: 28. 04. 1886, Pitelová 33

Úmrtie: zomrel

Rozália Kosorinská, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 30. 08. 1893, Pitelová 7

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kosorinský (43)

Narodenie: 13. 05. 1848, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1891, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Kosorinská, rod. Červienková (57)

Narodenie: 06. 04. 1845, Jalná

Úmrtie: 11. 05. 1902, Pitelová (Tuberkulóza)

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 20. 11. 1858, Pitelová 7

Úmrtie: zomrel

Anna Kollárová, rod. Švecová alias Kňažková (69)

Narodenie: 09. 10. 1861, Jastrabá 28

Úmrtie: 19. 01. 1931

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.