Rodokmeň obce Pitelová

Anna Stračinová, rod. Peterková

Narodenie
28. 02. 1806, Stará Kremnička
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Stračina

Dátum sobáša: 22. 11. 1824

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Stračina

Narodenie: 01. 01. 1828, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Juraj Stračina (61)

Narodenie: 19. 04. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 11. 01. 1893, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Štefan Stračina

Narodenie: 12. 10. 1833, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Štefan Stračina

Narodenie: 16. 02. 1835, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Ján Stračina

Narodenie: 04. 04. 1839, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Pavol Stračina

Narodenie: 17. 02. 1842, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Rozália Stračinová

Narodenie: 01. 04. 1844, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.