Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Sklenka (73)

Narodenie
19. 08. 1872, Pitelová 10
Úmrtie
06. 01. 1946
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Sklenková (9 dní)

Narodenie: 15. 09. 1897, Pitelová

Úmrtie: 24. 09. 1897, Pitelová (Kŕče)

Paulína Sklenková alias Malachová (18 dní)

Narodenie: 07. 11. 1898, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1898, Pitelová (Tuberkulóza)

Emília Vráblová, rod. Sklenková (81)

Narodenie: 11. 12. 1899, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1981

Karol Sklenka

Narodenie: 04. 06. 1902

Úmrtie: zomrel

Štefan Sklenka

Narodenie: 14. 11. 1910, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alojz Sklenka (37)

Narodenie: 07. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1879, Pitelová 10 (Náhle úmrtie)

Agnesa Sklenková, rod. Mičincová alias Hricová

Narodenie: 22. 04. 1835, Ihráč

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka

Narodenie: 07. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.