Rodokmeň obce Pitelová

František Páchnik alias Mališ (53)

Narodenie
02. 02. 1829, Pitelová
Úmrtie
27. 05. 1882, Pitelová 12 (Nešpecifikovaná deformácia lebky)
Pohreb
30. 05. 1882, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Páchniková, rod. Šimunová

Dátum sobáša: 17. 01. 1848

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 18

Veronika Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová

Dátum sobáša: 05. 05. 1862

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 19

Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková

Dátum sobáša: 16. 04. 1877

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 39

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková alias Mališová (10 dní)

Narodenie: 19. 01. 1855, Pitelová 12

Úmrtie: 29. 01. 1855, Pitelová 12 (Slabosť)

Jozef Páchnik alias Mališ (4 mes.)

Narodenie: 05. 10. 1856, Pitelová 10

Úmrtie: 09. 02. 1857, Pitelová 10 (Kašeľ)

Ján Páchnik alias Mališ (7)

Narodenie: 21. 05. 1858, Pitelová 11

Úmrtie: 10. 10. 1865, Pitelová 11 (Týfus)

Anna Páchniková alias Mališová (1 mes.)

Narodenie: 11. 02. 1862, Pitelová 12

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 12 (Nedostatočná výživa z dôvodu úmrtia matky)

Jozef Páchnik alias Mališ (1 mes.)

Narodenie: 11. 02. 1862, Pitelová 12

Úmrtie: 05. 04. 1862, Pitelová 12 (Nedostatočná výživa z dôvodu úmrtia matky)

Jozef Páchnik alias Mališ (38)

Narodenie: 15. 06. 1864, Pitelová 12

Úmrtie: 25. 11. 1902, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Páchniková alias Mališová (3)

Narodenie: 20. 03. 1869, Pitelová 12

Úmrtie: 20. 01. 1873, Pitelová 12 (Tuberkulóza)

Katarína Hudecová, rod. Páchniková alias Mališová

Narodenie: 19. 11. 1871, Pitelová 12

Úmrtie: zomrela

Michal Páchnik alias Mališ (1)

Narodenie: 25. 08. 1875, Pitelová 12

Úmrtie: 05. 04. 1877, Pitelová 12 (Podvýživa)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie: 30. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1812, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 05. 12. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Minková, rod. Škriniarová

Narodenie: 11. 02. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.