Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Páločný alias Žiak

Narodenie
10. 07. 1842, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Páločná, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 21. 11. 1864

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 21

Cecília Páločná, rod. Mikulová

Dátum sobáša: 21. 04. 1885

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 35

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Páločná alias Žiaková (9 mes.)

Narodenie: 10. 06. 1867, Pitelová 14

Úmrtie: 09. 04. 1868, Pitelová 14 (Kiahne)

Jozef Páločný alias Žiak (48)

Narodenie: 13. 07. 1869, Pitelová 14

Úmrtie: 08. 01. 1918

Karolína Stračinová, rod. Páločná alias Žiaková (56)

Narodenie: 16. 04. 1874, Pitelová 14

Úmrtie: 04. 02. 1931

Ján Páločný alias Žiak (44)

Narodenie: 28. 08. 1886, Pitelová 14

Úmrtie: 07. 05. 1931

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.