Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Sklenková (41)

Narodenie
15. 11. 1843, Pitelová
Úmrtie
18. 01. 1885, Pitelová 14 (Tuberkulóza)
Pohreb
20. 01. 1885, Pitelová

Manželstvá (1)

Tomáš Páločný alias Žiak

Dátum sobáša: 21. 11. 1864

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 21

Deti (3)

Rozália Páločná alias Žiaková (9 mes.)

Narodenie: 10. 06. 1867, Pitelová 14

Úmrtie: 09. 04. 1868, Pitelová 14 (Kiahne)

Jozef Páločný alias Žiak (48)

Narodenie: 13. 07. 1869, Pitelová 14

Úmrtie: 08. 01. 1918

Karolína Stračinová, rod. Páločná alias Žiaková (56)

Narodenie: 16. 04. 1874, Pitelová 14

Úmrtie: 04. 02. 1931

Rodičia

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová (42)

Narodenie: 26. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 20. 04. 1851, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Terézia Kohútová (46)

Narodenie: 1777

Úmrtie: 30. 08. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.