Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Páločný alias Žiak (48)

Narodenie
13. 07. 1869, Pitelová 14
Úmrtie
08. 01. 1918
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páločná, rod. Hudecová

Dátum sobáša: 27. 01. 1892

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 16

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková, rod. Páločná alias Žiaková (72)

Narodenie: 23. 12. 1893, Pitelová 14

Úmrtie: 09. 01. 1966

Tomáš Páločný alias Žiak (7)

Narodenie: 05. 09. 1896, Pitelová 14

Úmrtie: 24. 11. 1903, Pitelová (Týfus)

Anna Páločná alias Žiaková (6)

Narodenie: 10. 02. 1899, Pitelová

Úmrtie: 1906

Jozef Páločný alias Žiak (68)

Narodenie: 12. 02. 1901, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1969

Ladislav Páločný alias Žiak (11 mes.)

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: 28. 12. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Anton Páločný alias Žiak (53)

Narodenie: 10. 02. 1906

Úmrtie: 1960

Štefan Páločný alias Žiak (53)

Narodenie: 21. 12. 1908, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1962

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páločný alias Žiak

Narodenie: 10. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páločná, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 15. 11. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1885, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová (42)

Narodenie: 26. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 20. 04. 1851, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.