Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páločná, rod. Hudecová (70)

Narodenie
16. 10. 1875, Pitelová 18
Úmrtie
16. 07. 1946
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Páločný alias Žiak

Dátum sobáša: 27. 01. 1892

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 16

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková, rod. Páločná alias Žiaková (72)

Narodenie: 23. 12. 1893, Pitelová 14

Úmrtie: 09. 01. 1966

Tomáš Páločný alias Žiak (7)

Narodenie: 05. 09. 1896, Pitelová 14

Úmrtie: 24. 11. 1903, Pitelová (Týfus)

Anna Páločná alias Žiaková (6)

Narodenie: 10. 02. 1899, Pitelová

Úmrtie: 1906

Jozef Páločný alias Žiak (68)

Narodenie: 12. 02. 1901, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1969

Ladislav Páločný alias Žiak (11 mes.)

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: 28. 12. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Anton Páločný alias Žiak (53)

Narodenie: 10. 02. 1906

Úmrtie: 1960

Štefan Páločný alias Žiak (53)

Narodenie: 21. 12. 1908, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1962

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Hudec

Narodenie: 09. 11. 1848, Kremnica

Úmrtie: zomrel

Mária Hudecová, rod. Mojžišková (29)

Narodenie: 19. 09. 1855, Jastrabá 20

Úmrtie: 02. 12. 1884, Pitelová 18 (Následky nešťastnej nehody)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Hudec (63)

Narodenie: 27. 04. 1820, Krupina

Úmrtie: 09. 01. 1884, Pitelová 18 (Astma)

Anna Hudecová, rod. Gáliková (59)

Narodenie: 14. 10. 1819, Lednica

Úmrtie: 22. 12. 1878, Pitelová 18 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.