Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Páchnik alias Kaňa (72)

Narodenie
16. 02. 1840, Pitelová
Úmrtie
14. 07. 1912

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková, rod. Kaštierová

Dátum sobáša: 26. 11. 1860

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 18

Mária Páchniková, rod. Šlosiariková alias Tupanová

Dátum sobáša: 09. 11. 1863

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Mária Malachová Páchniková, rod. Záhorcová

Dátum sobáša: 12. 11. 1890

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 41

Deti (12) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páchnik alias Kaňa (2 mes.)

Narodenie: 31. 08. 1863, Pitelová 21

Úmrtie: 03. 11. 1863, Stará Kremnička 26 (Slabosť)

Martin Páchnik alias Kaňa (61)

Narodenie: 24. 10. 1864, Pitelová 21

Úmrtie: 17. 11. 1925

Mária Dovičiarová, rod. Páchniková alias Kaňová (71)

Narodenie: 06. 06. 1866, Pitelová 22

Úmrtie: 26. 10. 1937

Jozef Páchnik alias Kaňjak (63)

Narodenie: 12. 07. 1868, Pitelová 22

Úmrtie: 19. 01. 1932

Ján Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 17. 10. 1870, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Michal Páchnik alias Kaňa (1)

Narodenie: 06. 11. 1872, Pitelová 22

Úmrtie: 08. 03. 1874, Pitelová 21 (Podvýživa)

Ľudovít Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 06. 05. 1875, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Veronika Najšlová, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 26. 05. 1878, Pitelová 21

Úmrtie: zomrela

Katarína Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 18. 06. 1880, Pitelová 21

Úmrtie: zomrela

Michal Páchnik alias Kaňa (87)

Narodenie: 02. 09. 1883, Pitelová 21

Úmrtie: 11. 12. 1970

Juraj Páchnik alias Kaňa (3 mes.)

Narodenie: 31. 03. 1890, Pitelová 21

Úmrtie: 10. 07. 1890, Pitelová 21 (Hnačka)

Vincent Páchnik alias Kaňa (78)

Narodenie: 24. 09. 1891, Pitelová 21

Úmrtie: 10. 04. 1970

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Páchnik alias Kaňa (39)

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1846, Pitelová (Horúčka)

Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová (50)

Narodenie: 28. 11. 1811, Stará Kremnička

Úmrtie: 21. 07. 1862, Pitelová 21 (Náhle zadusenie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Páchnik alias Kaňa (47)

Narodenie: 23. 01. 1786, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1833, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Vozárová (61)

Narodenie: 08. 05. 1782, Jastrabá

Úmrtie: 28. 11. 1843, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.