Rodokmeň obce Pitelová

Mária Malachová Páchniková, rod. Záhorcová

Narodenie
26. 10. 1849, Trnavá Hora
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Ján Malach alias Štefanka

Dátum sobáša: 18. 10. 1869

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 19

Jozef Páchnik alias Kaňa

Dátum sobáša: 12. 11. 1890

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 41

Deti (2)

Anna Páchniková, rod. Štefanková (69)

Narodenie: 17. 06. 1873, Pitelová 27

Úmrtie: 12. 06. 1943

Vincent Páchnik alias Kaňa (78)

Narodenie: 24. 09. 1891, Pitelová 21

Úmrtie: 10. 04. 1970

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.