Rodokmeň obce Pitelová

Martin Páchnik alias Kaňa (61)

Narodenie
24. 10. 1864, Pitelová 21
Úmrtie
17. 11. 1925
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková, rod. Žbirková

Poznámka: dátum sobáša: cca 1902

Anna Páchniková, rod. Krajčiová

Dátum sobáša: 06. 02. 1888

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 13. 01. 1889, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Mária Páchniková alias Kaňová (15)

Narodenie: 05. 10. 1890, Pitelová 21

Úmrtie: 28. 04. 1906

Anna Páchniková alias Kaňová (1 mes.)

Narodenie: 17. 11. 1892, Pitelová 21

Úmrtie: 14. 01. 1893, Pitelová 21 (Záškrt)

Agnesa Páchniková alias Kaňová (11 dní)

Narodenie: 27. 01. 1894, Pitelová 21

Úmrtie: 07. 02. 1894, Pitelová 21 (Osýpky)

Katarína Páchniková alias Kaňová (2 mes.)

Narodenie: 13. 03. 1896, Pitelová 21

Úmrtie: 30. 05. 1896, Pitelová (Čierny kašeľ)

Martin Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 15. 08. 1897, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Emília Páchniková alias Kaňová (11 mes.)

Narodenie: 05. 07. 1899, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1900, Pitelová (Osýpky)

Mária Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová (88)

Narodenie: 07. 11. 1910, Pitelová

Úmrtie: 18. 04. 1999

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Páchnik alias Kaňa (72)

Narodenie: 16. 02. 1840, Pitelová

Úmrtie: 14. 07. 1912

Mária Páchniková, rod. Šlosiariková alias Tupanová (46)

Narodenie: 31. 05. 1843, Horné Opatovce

Úmrtie: 05. 05. 1890, Pitelová 21 (Bolesti žalúdka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Páchnik alias Kaňa (39)

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1846, Pitelová (Horúčka)

Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová (50)

Narodenie: 28. 11. 1811, Stará Kremnička

Úmrtie: 21. 07. 1862, Pitelová 21 (Náhle zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.