Rodokmeň obce Pitelová

Anna Páchniková, rod. Krajčiová (32)

Narodenie
03. 01. 1869, Stará Kremnička 33
Úmrtie
06. 08. 1901, Pitelová (Pôrodné bolesti)

Manželstvá (1)

Martin Páchnik alias Kaňa

Dátum sobáša: 06. 02. 1888

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (7)

Ján Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 13. 01. 1889, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Mária Páchniková alias Kaňová (15)

Narodenie: 05. 10. 1890, Pitelová 21

Úmrtie: 28. 04. 1906

Anna Páchniková alias Kaňová (1 mes.)

Narodenie: 17. 11. 1892, Pitelová 21

Úmrtie: 14. 01. 1893, Pitelová 21 (Záškrt)

Agnesa Páchniková alias Kaňová (11 dní)

Narodenie: 27. 01. 1894, Pitelová 21

Úmrtie: 07. 02. 1894, Pitelová 21 (Osýpky)

Katarína Páchniková alias Kaňová (2 mes.)

Narodenie: 13. 03. 1896, Pitelová 21

Úmrtie: 30. 05. 1896, Pitelová (Čierny kašeľ)

Martin Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 15. 08. 1897, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Emília Páchniková alias Kaňová (11 mes.)

Narodenie: 05. 07. 1899, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1900, Pitelová (Osýpky)

Rodičia

Jozef Krajči

Narodenie: 1839, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Agnesa Krajčiová, rod. Širáňová

Narodenie: 20. 05. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Širáň (42)

Narodenie: 05. 09. 1801, Lovča

Úmrtie: 28. 12. 1843, Jalná

Anna Mária Širáňová, rod. Krausová (71)

Narodenie: 29. 06. 1806, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1877, Trnavá Hora 13 (Horúčka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.