Rodokmeň obce Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie
07. 03. 1783, Pitelová
Úmrtie
02. 07. 1830, Pitelová
Pohreb
05. 07. 1830

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Dovičiar alias Žiak

Dátum sobáša: 23. 11. 1806

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 23

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Dovičiar (6 mes.)

Narodenie: 02. 11. 1807, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1808, Pitelová

Anna Dovičiarová (2)

Narodenie: 19. 03. 1809, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1811, Pitelová

Katarína Dovičiarová (1)

Narodenie: 27. 10. 1811, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1813, Pitelová

Jozef Dovičiar (61)

Narodenie: 01. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1875, Pitelová 21 (Brušný týfus)

Juraj Dovičiar (2)

Narodenie: 13. 04. 1817, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1820, Pitelová

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Mária Hricová, rod. Dovičiarová (49)

Narodenie: 14. 03. 1823, Pitelová

Úmrtie: 29. 12. 1872, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Katarína Šimunová, rod. Dovičiarová (36)

Narodenie: 05. 11. 1827, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1864, Pitelová 35 (Tuberkulóza, vodnatieľka)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.