Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Krausová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie
21. 11. 1818, Pitelová
Úmrtie
13. 01. 1856, Pitelová 46 (Tuberkulóza)
Pohreb
15. 01. 1856, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus

Dátum sobáša: 11. 11. 1839

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Kraus (3)

Narodenie: 16. 07. 1841, Pitelová

Úmrtie: 06. 09. 1844, Pitelová

František Kraus (7)

Narodenie: 08. 10. 1845, Pitelová

Úmrtie: 09. 09. 1853, Pitelová 46 (Nádor)

Juraj Kraus (5)

Narodenie: 29. 04. 1849, Pitelová

Úmrtie: 19. 06. 1854, Pitelová 46 (Utopenie)

Mária Krausová

Narodenie: 12. 05. 1852, Pitelová 46

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Páchnik alias Kaňa (47)

Narodenie: 23. 01. 1786, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1833, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Vozárová (61)

Narodenie: 08. 05. 1782, Jastrabá

Úmrtie: 28. 11. 1843, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Páchnik alias Kaňa (horný) (57)

Narodenie: 03. 02. 1744, Pitelová

Úmrtie: 29. 11. 1801, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Poljaková (51)

Narodenie: 09. 08. 1744, Jastrabá

Úmrtie: 29. 11. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.