Rodokmeň obce Pitelová

Terézia Páchniková, rod. Víťazková

Narodenie
28. 01. 1828, Dolná Trnávka
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Páchnik alias Kaňa

Poznámka: dátum sobáša: po 24. 03. 1848

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Páchnik alias Kaňa (83)

Narodenie: 16. 07. 1849, Pitelová

Úmrtie: 01. 01. 1933

Michal Páchnik alias Kaňa (8)

Narodenie: 03. 05. 1851, Pitelová

Úmrtie: 23. 05. 1859, Pitelová

Ferdinand Páchnik alias Kaňa (5)

Narodenie: 01. 04. 1853, Pitelová 21

Úmrtie: 21. 09. 1858, Pitelová 21 (Hnačka)

Štefan Páchnik alias Kaňa (1)

Narodenie: 18. 08. 1855, Pitelová 21

Úmrtie: 13. 01. 1857, Pitelová 21 (Kašeľ)

Mária Barátová, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 15. 03. 1858, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Štefan Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 20. 08. 1860, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Jozef Páchnik alias Kaňa (87)

Narodenie: 23. 02. 1863, Pitelová 21

Úmrtie: 04. 07. 1950

Veronika Páchniková alias Kaňová (4)

Narodenie: 19. 10. 1865, Pitelová 22

Úmrtie: 29. 04. 1870, Pitelová 22 (Dyzentéria)

Anna Hešková, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 19. 10. 1865, Pitelová 22

Úmrtie: zomrela

Terézia Páchniková alias Kaňová (1)

Narodenie: 16. 01. 1869, Pitelová 22

Úmrtie: 20. 02. 1870, Pitelová 22 (Podvýživa)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Víťazka (69)

Narodenie: 11. 09. 1777, Kľačany

Úmrtie: 03. 06. 1847, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Veronika Víťazková, rod. Bugárová (83)

Narodenie: 10. 01. 1790, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 09. 09. 1873, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Víťazka (69)

Narodenie: 20. 08. 1734, Jastrabá

Úmrtie: 14. 04. 1804, Kľačany

Helena Víťazková, rod. Michaloje (56)

Narodenie: 29. 03. 1744, Kľačany

Úmrtie: 13. 02. 1801, Kľačany

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.