Rodokmeň obce Pitelová

Michal Sklenka (40)

Narodenie
08. 10. 1840, Pitelová
Úmrtie
10. 08. 1881, Pitelová 60 (Zápal pľúc a nádory)
Pohreb
12. 08. 1881, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová

Dátum sobáša: 01. 06. 1868

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 24

Rozália Páchniková Sklenková Kubíková, rod. Marichelová

Dátum sobáša: 03. 02. 1880

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 37

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka

Narodenie: 08. 11. 1869, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková (72)

Narodenie: 03. 10. 1873, Pitelová 6

Úmrtie: 09. 12. 1945

Ján Sklenka

Narodenie: 20. 09. 1877, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Sklenka alias Šimko (33)

Narodenie: 30. 06. 1881, Pitelová 60

Úmrtie: 15. 12. 1914, Sułoszowa, Poľsko (Vo vojne)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová (42)

Narodenie: 26. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 20. 04. 1851, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Terézia Kohútová (46)

Narodenie: 1777

Úmrtie: 30. 08. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.