Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kubík alias Minka (29)

Narodenie
02. 07. 1884, Pitelová 56
Úmrtie
1914, Sułoszowa, Poľsko (Vo vojne)
Poznámka
dátum úmrtia: december 1914

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková, rod. Hricová

Dátum sobáša: 21. 04. 1909

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 18

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kubík alias Minka (70)

Narodenie: 02. 12. 1911, Ihráč

Úmrtie: 13. 10. 1982, Ihráč

Ján Kubík alias Minka (50)

Narodenie: 04. 09. 1914, Ihráč

Úmrtie: 19. 04. 1965, Ihráč

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Rozália Páchniková Sklenková Kubíková, rod. Marichelová

Narodenie: 07. 01. 1843, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík alias Minka (65)

Narodenie: 22. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1873, Pitelová 49 (Tuberkulóza)

Anna Kubíková, rod. Hábelová (48)

Narodenie: 07. 10. 1809, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 18. 05. 1858, Pitelová 49 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.