Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kubíková, rod. Hricová (60)

Narodenie
01. 01. 1891, Kľačany 3
Úmrtie
05. 04. 1951, Ihráč
Pochovaná
Ihráč

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík alias Minka

Dátum sobáša: 21. 04. 1909

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 18

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kubík alias Minka (70)

Narodenie: 02. 12. 1911, Ihráč

Úmrtie: 13. 10. 1982, Ihráč

Ján Kubík alias Minka (50)

Narodenie: 04. 09. 1914, Ihráč

Úmrtie: 19. 04. 1965, Ihráč

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Hric (76)

Narodenie: 20. 11. 1868, Ihráč 27

Úmrtie: 04. 08. 1945

Katarína Hricová, rod. Ivanová

Narodenie: 28. 09. 1872, Kľačany 3

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Adolf Ivan (46)

Narodenie: 24. 02. 1836, Kľačany

Úmrtie: 01. 05. 1882, Kľačany 5 (Tuberkulóza)

Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková (59)

Narodenie: 20. 04. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 11. 1902, Ihráč (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.