Rodokmeň obce Pitelová

Anna Albertová, rod. Mališová (51)

Narodenie
16. 03. 1814, Svätý Kríž
Úmrtie
27. 02. 1866, Pitelová 37 (Tuberkulóza)
Pohreb
01. 03. 1866, Pitelová
Zamestnanie
babica

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Albert

Dátum sobáša: 21. 11. 1831

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 17

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Barbora Albertová (2 mes.)

Narodenie: 05. 12. 1832, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1833, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Albertová (56)

Narodenie: 14. 12. 1833, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 30 (Astma)

Alžbeta Albertová (2)

Narodenie: 12. 11. 1835, Pitelová

Úmrtie: 11. 05. 1838, Pitelová

Pavol Albert (37)

Narodenie: 07. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1875, Pitelová (Tuberkulóza)

Viktória Medvecká, rod. Albertová (53)

Narodenie: 01. 01. 1840, Jalná

Úmrtie: 14. 04. 1893, Pitelová 22 (Astma)

Ignác Albert (52)

Narodenie: 18. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1895, Pitelová 59 (Nájdený ráno v tuneli ležiac na bruchu mŕtvy)

Anna Skrovná, rod. Albertová (43)

Narodenie: 07. 04. 1845, Jalná

Úmrtie: 08. 12. 1888, Pitelová 16 (Tuberkulóza)

Katarína Albertová (12 dní)

Narodenie: 17. 10. 1853, Pitelová 48

Úmrtie: 29. 10. 1853, Pitelová 48 (Zápal mozgu)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Mališ (68)

Narodenie: 24. 01. 1783, Svätý Kríž

Úmrtie: 23. 12. 1851, Svätý Kríž

Katarína Mališová, rod. Hlaváčiková

Narodenie: 23. 02. 1787, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Mališ (61)

Narodenie: 01. 02. 1754, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1815, Svätý Kríž

Alžbeta Mališová, rod. Sklenková (66)

Narodenie: 05. 08. 1756, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1822, Svätý Kríž

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.