Rodokmeň obce Pitelová

Michal Víťazka (69)

Narodenie
11. 09. 1777, Kľačany
Úmrtie
03. 06. 1847, Kľačany (Starobné zoslabnutie)
Pohreb
06. 06. 1847, Jastrabá
Zamestnanie
mlynár (Kľačany, Dolná Trnávka, Dúbravy)

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Víťazková, rod. Trokšiarová

Dátum sobáša: 16. 02. 1800

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Veronika Víťazková, rod. Bugárová

Dátum sobáša: 20. 02. 1814

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 24

Deti (13) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Imrich Víťazka (1 deň)

Narodenie: 02. 11. 1802, Kľačany

Úmrtie: 02. 11. 1802, Kľačany

Mária Víťazková

Narodenie: 08. 12. 1803, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Juraj Víťazka

Narodenie: 26. 03. 1806, Kľačany

Úmrtie: zomrel

František Víťazka (67)

Narodenie: 01. 04. 1808, Kľačany

Úmrtie: 24. 04. 1875, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Jozef Víťazka

Narodenie: 06. 02. 1811, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Anna Víťazková

Narodenie: 28. 07. 1812, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Ondrej Víťazka

Narodenie: 21. 11. 1814, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Veronika Krausová, rod. Víťazková (67)

Narodenie: 16. 02. 1819, Dolná Trnávka

Úmrtie: 23. 03. 1886, Pitelová 46 (Kašeľ)

Michal Víťazka

Narodenie: 08. 04. 1821, Dolná Trnávka

Úmrtie: zomrel

Ján Víťazka

Narodenie: 14. 05. 1823, Dolná Trnávka

Úmrtie: zomrel

Katarína Albertová, rod. Víťazková (77)

Narodenie: 07. 11. 1825, Dolná Trnávka

Úmrtie: 11. 10. 1903, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Terézia Páchniková, rod. Víťazková

Narodenie: 28. 01. 1828, Dolná Trnávka

Úmrtie: zomrela

Štefan Víťazka

Narodenie: 17. 04. 1831, Dúbravy

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Víťazka (69)

Narodenie: 20. 08. 1734, Jastrabá

Úmrtie: 14. 04. 1804, Kľačany

Helena Víťazková, rod. Michaloje (56)

Narodenie: 29. 03. 1744, Kľačany

Úmrtie: 13. 02. 1801, Kľačany

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.