Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kraus (74)

Narodenie
13. 04. 1779, Pitelová
Úmrtie
21. 10. 1853, Pitelová (Starobné zoslabnutie)
Pohreb
22. 10. 1853, Pitelová
Zamestnanie
mlynár v Pitelovej

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Krausová, rod. Kabinová

Dátum sobáša: 16. 11. 1800

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Anna Golhová Krausová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 11. 11. 1839

Vek ženícha: 60

Vek nevesty: 40

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kraus (3)

Narodenie: 30. 08. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1804, Pitelová (Kiahne)

Mária Krausová (2)

Narodenie: 18. 01. 1804, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1806, Pitelová

Anna Mária Širáňová, rod. Krausová (71)

Narodenie: 29. 06. 1806, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1877, Trnavá Hora 13 (Horúčka)

Mária Krausová (3 mes.)

Narodenie: 17. 10. 1808, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1809, Pitelová

Mária Krausová (16 dní)

Narodenie: 07. 03. 1810, Pitelová

Úmrtie: 23. 03. 1810, Pitelová

Juraj Kraus (5 mes.)

Narodenie: 01. 04. 1811, Pitelová

Úmrtie: 15. 09. 1811, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Krausová (34)

Narodenie: 15. 08. 1813, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1848, Pitelová

Matej Kraus (61)

Narodenie: 09. 02. 1816, Pitelová

Úmrtie: 08. 04. 1877, Slaská 7 (Vodnatieľka)

Alžbeta Víťazková, rod. Krausová (57)

Narodenie: 15. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 21. 11. 1875, Kľačany 25 (Horúčka)

Katarína Krausová (3)

Narodenie: 24. 12. 1820, Pitelová

Úmrtie: 17. 07. 1824, Pitelová

Veronika Krausová (2 mes.)

Narodenie: 28. 04. 1823, Pitelová

Úmrtie: 27. 07. 1823, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (63)

Narodenie: 07. 01. 1752, Trnavá Hora

Úmrtie: 01. 03. 1815, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 03. 07. 1754, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1797, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Krausová (61)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 25. 08. 1783, Pitelová

Ondrej Piatrik (68)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 08. 12. 1796, Pitelová

Anna Piatriková (80)

Narodenie: 1725

Úmrtie: 15. 01. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.