Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mária Širáňová, rod. Krausová (71)

Narodenie
29. 06. 1806, Pitelová
Úmrtie
23. 11. 1877, Trnavá Hora 13 (Horúčka)
Pohreb
25. 11. 1877, Jalná

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Širáň

Dátum sobáša: 15. 11. 1824

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 18

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Širáňová

Narodenie: 04. 06. 1827, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Širáň

Narodenie: 11. 05. 1829, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Juliana Rozália Homolová, rod. Širáňová (27)

Narodenie: 13. 02. 1831, Kľačany

Úmrtie: 26. 03. 1858, Trnavá Hora 12 (Popôrodné komplikácie)

Katarína Žbirková Kohútová, rod. Širáňová (61)

Narodenie: 16. 03. 1833, Pitelová

Úmrtie: 10. 04. 1894, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

František Širáň (38)

Narodenie: 20. 07. 1835, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1873, Bartošova Lehôtka

Jozef Širáň

Narodenie: 28. 02. 1838, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Agnesa Krajčiová, rod. Širáňová

Narodenie: 20. 05. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Kraus (74)

Narodenie: 13. 04. 1779, Pitelová

Úmrtie: 21. 10. 1853, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Mária Krausová, rod. Kabinová (55)

Narodenie: 11. 12. 1780, Lovča

Úmrtie: 19. 11. 1836, Pitelová (Brušný týfus)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (63)

Narodenie: 07. 01. 1752, Trnavá Hora

Úmrtie: 01. 03. 1815, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 03. 07. 1754, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1797, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.