Rodokmeň obce Pitelová

Michal Víťazka

Narodenie
26. 11. 1840, Kľačany
Úmrtie
zomrel
Zamestnanie
mlynár v Kľačanoch

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Izabela Víťazková, rod. Šikulová

Dátum sobáša: 15. 11. 1869

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 25

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Víťazková (2)

Narodenie: 26. 08. 1870, Jalná

Úmrtie: 20. 01. 1873, Kľačany 19 (Podvýživa)

Anna Víťazková (17)

Narodenie: 21. 07. 1873, Kľačany 19

Úmrtie: 03. 06. 1891, Kľačany 19 (Osýpky)

Veronika Víťazková (2)

Narodenie: 12. 10. 1878, Kľačany 19

Úmrtie: 30. 07. 1881, Kľačany 19 (Tuberkulóza)

Veronika Víťazková (4)

Narodenie: 14. 12. 1885, Kľačany 18

Úmrtie: 06. 06. 1890, Kľačany 19 (Osýpky)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Víťazka

Narodenie: 21. 11. 1814, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Víťazková, rod. Krausová (57)

Narodenie: 15. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 21. 11. 1875, Kľačany 25 (Horúčka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Víťazka (69)

Narodenie: 11. 09. 1777, Kľačany

Úmrtie: 03. 06. 1847, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Veronika Víťazková, rod. Bugárová (83)

Narodenie: 10. 01. 1790, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 09. 09. 1873, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Juraj Kraus (74)

Narodenie: 13. 04. 1779, Pitelová

Úmrtie: 21. 10. 1853, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Mária Krausová, rod. Kabinová (55)

Narodenie: 11. 12. 1780, Lovča

Úmrtie: 19. 11. 1836, Pitelová (Brušný týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.