Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Albertová (56)

Narodenie
14. 12. 1833, Pitelová
Úmrtie
02. 12. 1890, Pitelová 30 (Astma)
Pohreb
04. 12. 1890, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Sklenka alias Malach

Dátum sobáša: 05. 11. 1849

Vek ženícha: 15

Vek nevesty: 15

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 20. 09. 1860, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová (41)

Narodenie: 16. 05. 1863, Pitelová 30

Úmrtie: 26. 09. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Sklenka alias Malach (67)

Narodenie: 27. 05. 1867, Pitelová 30

Úmrtie: 28. 05. 1934

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Albert (46)

Narodenie: 30. 01. 1809, Jalná

Úmrtie: 25. 01. 1856, Pitelová 48 (Zápal pľúc)

Anna Albertová, rod. Mališová (51)

Narodenie: 16. 03. 1814, Svätý Kríž

Úmrtie: 27. 02. 1866, Pitelová 37 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Albert alias Kozák (73)

Narodenie: 25. 07. 1768, Svätý Kríž

Úmrtie: 05. 04. 1842, Pitelová

Veronika Albertová, rod. Ferencová (64)

Narodenie: 14. 12. 1779, Vieska

Úmrtie: 04. 01. 1844, Jalná

Pavol Mališ (68)

Narodenie: 24. 01. 1783, Svätý Kríž

Úmrtie: 23. 12. 1851, Svätý Kríž

Katarína Mališová, rod. Hlaváčiková

Narodenie: 23. 02. 1787, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.