Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Víťazková, rod. Koklešová

Narodenie
24. 11. 1861, Janova Lehota
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Víťazka

Dátum sobáša: 27. 11. 1882

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 21

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Paulína Víťazková (6 mes.)

Narodenie: 03. 11. 1890, Lovčica 58

Úmrtie: 02. 06. 1891, Lovčica 58 (Kašeľ)

Eduard Víťazka

Narodenie: 07. 08. 1892, Lovčica 58

Úmrtie: zomrel

Ján Víťazka (8 mes.)

Narodenie: 08. 02. 1895, Lovčica 58

Úmrtie: 04. 11. 1895, Lovčica 58 (Záškrt)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.