Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Albertová, rod. Piatriková (60)

Narodenie
07. 07. 1836, Pitelová
Úmrtie
24. 06. 1897, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Albert

Dátum sobáša: 16. 06. 1856

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 19

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Albert (2)

Narodenie: 23. 07. 1857, Pitelová 17

Úmrtie: 09. 11. 1859, Pitelová 17 (Hnačka)

Jozef Albert

Narodenie: 05. 03. 1860, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Mária Albertová (1)

Narodenie: 03. 10. 1862, Pitelová 17

Úmrtie: 01. 06. 1864, Pitelová 17 (Kiahne)

Vincent Albert (24)

Narodenie: 15. 10. 1865, Pitelová 17

Úmrtie: 25. 11. 1889, Pitelová 17 (Týfus)

Pavol Albert (5)

Narodenie: 06. 07. 1868, Pitelová 17

Úmrtie: 19. 09. 1873, Pitelová 17 (Týfus)

Ján Albert (5)

Narodenie: 05. 01. 1871, Pitelová 17

Úmrtie: 09. 02. 1876, Pitelová 47 (Brušný týfus)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Piatrik (46)

Narodenie: 26. 03. 1811, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1858, Pitelová 51 (Tuberkulóza)

Alžbeta Piatriková, rod. Novodomcová (44)

Narodenie: 18. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 08. 1858, Pitelová 51 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Matej Novodomec (56)

Narodenie: 11. 02. 1779, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1835, Pitelová

Anna Novodomcová, rod. Slašťanová (58)

Narodenie: 19. 08. 1779, Ihráč

Úmrtie: 22. 11. 1837, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.