Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Krausová, rod. Víťazková (67)

Narodenie
16. 02. 1819, Dolná Trnávka
Úmrtie
23. 03. 1886, Pitelová 46 (Kašeľ)
Pohreb
26. 03. 1886, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kraus

Dátum sobáša: 22. 11. 1841

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 22

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kraus (9)

Narodenie: 04. 09. 1844, Pitelová

Úmrtie: 15. 04. 1854, Pitelová 46 (Zápal mozgu)

Jozef Michal Kraus

Narodenie: 15. 07. 1852, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Michal Kraus

Narodenie: 26. 08. 1855, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Karol Kraus (68)

Narodenie: 29. 05. 1858, Pitelová 46

Úmrtie: 19. 03. 1927

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Víťazka (69)

Narodenie: 11. 09. 1777, Kľačany

Úmrtie: 03. 06. 1847, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Veronika Víťazková, rod. Bugárová (83)

Narodenie: 10. 01. 1790, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 09. 09. 1873, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Víťazka (69)

Narodenie: 20. 08. 1734, Jastrabá

Úmrtie: 14. 04. 1804, Kľačany

Helena Víťazková, rod. Michaloje (56)

Narodenie: 29. 03. 1744, Kľačany

Úmrtie: 13. 02. 1801, Kľačany

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.