Rodokmeň obce Pitelová

Michal Kraus (65)

Narodenie
16. 09. 1820, Pitelová
Úmrtie
29. 10. 1885, Pitelová 46 (Tuberkulóza)
Pohreb
31. 10. 1885, Pitelová
Zamestnanie
mlynár v Pitelovej

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Veronika Krausová, rod. Víťazková

Dátum sobáša: 22. 11. 1841

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 22

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kraus (9)

Narodenie: 04. 09. 1844, Pitelová

Úmrtie: 15. 04. 1854, Pitelová 46 (Zápal mozgu)

Jozef Michal Kraus

Narodenie: 15. 07. 1852, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Michal Kraus

Narodenie: 26. 08. 1855, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Karol Kraus (68)

Narodenie: 29. 05. 1858, Pitelová 46

Úmrtie: 19. 03. 1927

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (44)

Narodenie: 26. 01. 1788, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1832, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (37)

Narodenie: 14. 09. 1794, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1832, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (63)

Narodenie: 07. 01. 1752, Trnavá Hora

Úmrtie: 01. 03. 1815, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 03. 07. 1754, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1797, Pitelová

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.