Rodokmeň obce Pitelová

Karol Kraus (68)

Narodenie
29. 05. 1858, Pitelová 46
Úmrtie
19. 03. 1927
Zamestnanie
mlynár v Pitelovej

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková

Dátum sobáša: 05. 06. 1882

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 16

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ladislav Ján Kraus

Narodenie: 22. 06. 1884, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Karol Koloman Kraus (30)

Narodenie: 12. 10. 1886, Pitelová 46

Úmrtie: 1917 (Vo vojne)

Mária Štefánia Krausová

Narodenie: 01. 01. 1889, Pitelová, mlyn

Úmrtie: zomrela

Veronika Agáta Krausová

Narodenie: 03. 02. 1891, Pitelová, mlyn

Úmrtie: zomrela

Helena Anna Krausová (8)

Narodenie: 03. 05. 1893, Pitelová, mlyn

Úmrtie: 16. 01. 1902, Pitelová (Zápal pohrudnice)

Jozef Anton Kraus

Narodenie: 05. 05. 1895, Pitelová, mlyn

Úmrtie: zomrel

Anna Krausová (23 dní)

Narodenie: 25. 12. 1896, Pitelová 46

Úmrtie: 17. 01. 1897, Pitelová (Slabosť)

Michal Anton Kraus (4)

Narodenie: 27. 02. 1898, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1902, Pitelová (Záškrt)

Anton Juraj Kraus

Narodenie: 15. 04. 1900, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Viliam Kraus (2)

Narodenie: 1902, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1904, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kraus (65)

Narodenie: 16. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 29. 10. 1885, Pitelová 46 (Tuberkulóza)

Veronika Krausová, rod. Víťazková (67)

Narodenie: 16. 02. 1819, Dolná Trnávka

Úmrtie: 23. 03. 1886, Pitelová 46 (Kašeľ)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (44)

Narodenie: 26. 01. 1788, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1832, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (37)

Narodenie: 14. 09. 1794, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1832, Pitelová

Michal Víťazka (69)

Narodenie: 11. 09. 1777, Kľačany

Úmrtie: 03. 06. 1847, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Veronika Víťazková, rod. Bugárová (83)

Narodenie: 10. 01. 1790, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 09. 09. 1873, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.