Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Albertová (3)

Narodenie
07. 07. 1877, Pitelová 43
Úmrtie
19. 03. 1881, Pitelová 43 (Kiahne)
Pohreb
21. 03. 1881, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Albert

Narodenie: 01. 03. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 28. 07. 1849, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Albert (52)

Narodenie: 29. 11. 1820, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1873, Pitelová 43 (Intenzívne bolesti hlavy)

Katarína Albertová, rod. Víťazková (77)

Narodenie: 07. 11. 1825, Dolná Trnávka

Úmrtie: 11. 10. 1903, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Jozef Dovičiar (61)

Narodenie: 01. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1875, Pitelová 21 (Brušný týfus)

Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová (50)

Narodenie: 28. 11. 1811, Stará Kremnička

Úmrtie: 21. 07. 1862, Pitelová 21 (Náhle zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.