Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Albert (81)

Narodenie
01. 01. 1859, Pitelová 42
Úmrtie
29. 12. 1940

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková

Dátum sobáša: 25. 05. 1885

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 16

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Albert (8)

Narodenie: 17. 06. 1886, Pitelová 24

Úmrtie: 15. 04. 1895, Pitelová 24 (Škrofula)

Rozália Albertová (9 mes.)

Narodenie: 21. 08. 1888, Pitelová 24

Úmrtie: 25. 05. 1889, Pitelová 24 (Kašeľ)

Jozef Albert (44)

Narodenie: 28. 02. 1891, Pitelová 24

Úmrtie: 02. 08. 1935

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Albert (52)

Narodenie: 29. 11. 1820, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1873, Pitelová 43 (Intenzívne bolesti hlavy)

Katarína Albertová, rod. Víťazková (77)

Narodenie: 07. 11. 1825, Dolná Trnávka

Úmrtie: 11. 10. 1903, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Albert alias Kozák (73)

Narodenie: 25. 07. 1768, Svätý Kríž

Úmrtie: 05. 04. 1842, Pitelová

Veronika Albertová, rod. Ferencová (64)

Narodenie: 14. 12. 1779, Vieska

Úmrtie: 04. 01. 1844, Jalná

Michal Víťazka (69)

Narodenie: 11. 09. 1777, Kľačany

Úmrtie: 03. 06. 1847, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Veronika Víťazková, rod. Bugárová (83)

Narodenie: 10. 01. 1790, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 09. 09. 1873, Kľačany (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.