Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Albert (44)

Narodenie
28. 02. 1891, Pitelová 24
Úmrtie
02. 08. 1935
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Karolína Albertová, rod. Námešná

Dátum sobáša: 20. 01. 1913

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 20

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kollárová, rod. Albertová (90)

Narodenie: 13. 09. 1913

Úmrtie: 23. 09. 2003

Rozália Páchniková, rod. Albertová

Narodenie: 24. 02. 1915

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Albert (81)

Narodenie: 01. 01. 1859, Pitelová 42

Úmrtie: 29. 12. 1940

Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková

Narodenie: 20. 03. 1869, Pitelová 24

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Albert (52)

Narodenie: 29. 11. 1820, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1873, Pitelová 43 (Intenzívne bolesti hlavy)

Katarína Albertová, rod. Víťazková (77)

Narodenie: 07. 11. 1825, Dolná Trnávka

Úmrtie: 11. 10. 1903, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Michal Kubík alias Páchnik

Narodenie: 22. 09. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Kubíková, rod. Hudecová (71)

Narodenie: 08. 09. 1839, Stará Kremnička

Úmrtie: 1911

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.