Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Albert (44)

Narodenie
28. 02. 1891, Pitelová 24
Úmrtie
02. 08. 1935
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Karolína Albertová, rod. Námešná

Dátum sobáša: 20. 01. 1913

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 20

Deti (2)

Anna Kollárová, rod. Albertová (90)

Narodenie: 13. 09. 1913

Úmrtie: 23. 09. 2003

Rozália Páchniková, rod. Albertová

Narodenie: 24. 02. 1915

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ondrej Albert (81)

Narodenie: 01. 01. 1859, Pitelová 42

Úmrtie: 29. 12. 1940

Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková

Narodenie: 20. 03. 1869, Pitelová 24

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ondrej Albert (52)

Narodenie: 29. 11. 1820, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1873, Pitelová 43 (Intenzívne bolesti hlavy)

Katarína Albertová, rod. Víťazková (77)

Narodenie: 07. 11. 1825, Dolná Trnávka

Úmrtie: 11. 10. 1903, Pitelová (Starecká slabosť)

Michal Kubík alias Páchnik

Narodenie: 22. 09. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Kubíková, rod. Hudecová (71)

Narodenie: 08. 09. 1839, Stará Kremnička

Úmrtie: 1911

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.