Rodokmeň obce Pitelová

Matej Kraus (44)

Narodenie
26. 01. 1788, Pitelová
Úmrtie
19. 05. 1832, Pitelová
Pohreb
21. 05. 1832
Zamestnanie
mlynár v Pitelovej

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Krausová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 08. 11. 1812

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 18

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kašová, rod. Krausová

Narodenie: 21. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Kraus (65)

Narodenie: 16. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 29. 10. 1885, Pitelová 46 (Tuberkulóza)

Anna Kubíková, rod. Krausová (39)

Narodenie: 10. 06. 1825, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1865, Pitelová 44 (Poranenie)

Agnesa Krausová (4 mes.)

Narodenie: 22. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 29. 05. 1830, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (63)

Narodenie: 07. 01. 1752, Trnavá Hora

Úmrtie: 01. 03. 1815, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 03. 07. 1754, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1797, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Krausová (61)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 25. 08. 1783, Pitelová

Ondrej Piatrik (68)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 08. 12. 1796, Pitelová

Anna Piatriková (80)

Narodenie: 1725

Úmrtie: 15. 01. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.