Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kašová, rod. Krausová

Narodenie
21. 01. 1817, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kaša

Dátum sobáša: 10. 11. 1835

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 18

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kašová (1)

Narodenie: 20. 05. 1838, Stará Kremnička

Úmrtie: 04. 03. 1840, Stará Kremnička

Anna Kašová

Narodenie: 18. 04. 1841, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Rozália Kašová (5 mes.)

Narodenie: 23. 05. 1844, Stará Kremnička

Úmrtie: 02. 11. 1844, Stará Kremnička

Jozef Kaša (1)

Narodenie: 05. 02. 1846, Stará Kremnička

Úmrtie: 20. 02. 1847, Stará Kremnička

Štefan Kaša (5 mes.)

Narodenie: 24. 08. 1848, Stará Kremnička

Úmrtie: 03. 02. 1849, Stará Kremnička

Katarína Kašová (8 mes.)

Narodenie: 21. 05. 1851, Stará Kremnička

Úmrtie: 26. 01. 1852, Stará Kremnička 37 (Brušný týfus)

Mária Kašová (23 dní)

Narodenie: 11. 05. 1857, Stará Kremnička 38

Úmrtie: 03. 06. 1857, Stará Kremnička 37 (Slabosť)

Jozef Kaša (2 dni)

Narodenie: 10. 03. 1863, Stará Kremnička 37

Úmrtie: 12. 03. 1863, Stará Kremnička 37 (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (44)

Narodenie: 26. 01. 1788, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1832, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (37)

Narodenie: 14. 09. 1794, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1832, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kraus (63)

Narodenie: 07. 01. 1752, Trnavá Hora

Úmrtie: 01. 03. 1815, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 03. 07. 1754, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1797, Pitelová

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.