Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Barát (43)

Narodenie
21. 05. 1825, Jastrabá
Úmrtie
22. 03. 1869, Pitelová 42 (Brušný týfus)
Pohreb
24. 03. 1869, Pitelová

Manželstvá (1)

Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová

Dátum sobáša: 25. 01. 1847

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Deti (3)

Jozef Barát (10 mes.)

Narodenie: 28. 01. 1852, Pitelová 17

Úmrtie: 19. 12. 1852, Pitelová 19 (Potničky)

Jozef Barát

Narodenie: 07. 10. 1856, Pitelová 42

Úmrtie: zomrel

Ján Barát

Narodenie: 15. 09. 1862, Pitelová 42

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Michal Barát (25)

Narodenie: 21. 08. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 08. 11. 1828, Jastrabá

Terézia Barátová Páchniková, rod. Urgelová (51)

Narodenie: 15. 01. 1795, Trnavá Hora

Úmrtie: 11. 11. 1846, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.