Rodokmeň obce Pitelová

Ján Barát

Narodenie
15. 09. 1862, Pitelová 42
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Barátová, rod. Slašťanová

Dátum sobáša: 22. 11. 1886

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Barát (20 dní)

Narodenie: 17. 12. 1888, Pitelová 42

Úmrtie: 06. 01. 1889, Pitelová 42 (Epilepsia)

Ján Barát (25 dní)

Narodenie: 21. 10. 1890, Pitelová 42

Úmrtie: 15. 11. 1890, Pitelová 42 (Vnútorné bolesti a horúčka)

Vincent Barát

Narodenie: 07. 11. 1891, Pitelová 42

Úmrtie: zomrel

Dominik Barát (40)

Narodenie: 06. 06. 1894, Pitelová 42

Úmrtie: 28. 11. 1934

Jozef Barát (73)

Narodenie: 26. 10. 1896, Pitelová 42

Úmrtie: 28. 01. 1970

Barát (1 deň)

Narodenie: 26. 10. 1896, Pitelová 42

Úmrtie: 26. 10. 1896 (Mŕtvo narodené dieťa)

Martin Barát (73)

Narodenie: 12. 10. 1899, Pitelová

Úmrtie: 13. 03. 1973

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Barát (43)

Narodenie: 21. 05. 1825, Jastrabá

Úmrtie: 22. 03. 1869, Pitelová 42 (Brušný týfus)

Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová (55)

Narodenie: 30. 11. 1825, Kľačany

Úmrtie: 06. 12. 1880, Pitelová 42 (Astma a nádor)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Barát (25)

Narodenie: 21. 08. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 08. 11. 1828, Jastrabá

Terézia Barátová Páchniková, rod. Urgelová (51)

Narodenie: 15. 01. 1795, Trnavá Hora

Úmrtie: 11. 11. 1846, Pitelová

Laurinec Pastorok alias Beňo (51)

Narodenie: 31. 03. 1783, Kľačany

Úmrtie: 16. 03. 1835, Kľačany

Mária Pastorková, rod. Ďuroje

Narodenie: 29. 08. 1786, Nevoľné

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.