Rodokmeň obce Pitelová

Mária Barátová, rod. Námešná (56)

Narodenie
05. 01. 1900, Pitelová
Úmrtie
1957
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Beňová, rod. Barátová (83)

Narodenie: 24. 05. 1921

Úmrtie: 02. 11. 2004

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Námešný (41)

Narodenie: 01. 11. 1860, Lovčica 9

Úmrtie: 14. 04. 1902, Pitelová (Vražda (dobitý na smrť))

Terézia Námešná, rod. Kozová

Narodenie: 23. 09. 1860, Lovčica 49

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Námešný

Narodenie: 14. 06. 1836, Lovčica

Úmrtie: zomrel

Karolína Námešná, rod. Radolfiová (66)

Narodenie: 06. 02. 1835, Pitelová

Úmrtie: 29. 03. 1901, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.