Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Barát (4 mes.)

Narodenie
26. 07. 1882, Pitelová 42
Úmrtie
27. 11. 1882, Pitelová 42 (Epilepsia a kašeľ)
Pohreb
29. 11. 1882, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Barát

Narodenie: 07. 10. 1856, Pitelová 42

Úmrtie: zomrel

Mária Barátová, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 15. 03. 1858, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Barát (43)

Narodenie: 21. 05. 1825, Jastrabá

Úmrtie: 22. 03. 1869, Pitelová 42 (Brušný týfus)

Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová (55)

Narodenie: 30. 11. 1825, Kľačany

Úmrtie: 06. 12. 1880, Pitelová 42 (Astma a nádor)

Jozef Páchnik alias Kaňa (60)

Narodenie: 16. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 20. 08. 1876, Pitelová 21 (Vodnatieľka)

Terézia Páchniková, rod. Víťazková

Narodenie: 28. 01. 1828, Dolná Trnávka

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.