Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kosorinská Dovičiarová, rod. Sklenková (41)

Narodenie
10. 01. 1828, Pitelová
Úmrtie
23. 12. 1869, Pitelová 33 (Brušný týfus)
Pohreb
25. 12. 1869, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec

Dátum sobáša: 17. 11. 1845

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 17

František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka

Dátum sobáša: 23. 10. 1865

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 37

Deti (12) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kosorinská (3 mes.)

Narodenie: 24. 01. 1847, Pitelová

Úmrtie: 12. 05. 1847, Pitelová

Ján Kosorinský (43)

Narodenie: 13. 05. 1848, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1891, Pitelová (Tuberkulóza)

Juraj Kosorinský (2 mes.)

Narodenie: 01. 05. 1850, Pitelová

Úmrtie: 30. 07. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Jozef Kosorinský (2)

Narodenie: 08. 07. 1851, Pitelová

Úmrtie: 01. 09. 1853, Pitelová 33 (Tuberkulóza)

Štefan Kosorinský

Narodenie: 14. 05. 1853, Pitelová 33

Úmrtie: zomrel

Anna Kosorinská (1)

Narodenie: 16. 08. 1855, Pitelová 33

Úmrtie: 23. 11. 1856, Pitelová 33 (Kašeľ)

Martin Kosorinský (2)

Narodenie: 10. 03. 1858, Pitelová 31

Úmrtie: 29. 01. 1861, Pitelová 33 (Slabosť)

Mária Kosorinská

Narodenie: 11. 09. 1859, Pitelová 33

Úmrtie: zomrela

Anna Kosorinská

Narodenie: 03. 07. 1862, Pitelová 33

Úmrtie: zomrela

Rozália Kosorinská

Narodenie: 30. 12. 1864, Pitelová 33

Úmrtie: zomrela

Karolína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková (4)

Narodenie: 04. 11. 1866, Pitelová 33

Úmrtie: 30. 03. 1871, Pitelová 59 (Skorbut)

František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (3 mes.)

Narodenie: 10. 10. 1869, Pitelová 33

Úmrtie: 08. 02. 1870, Pitelová 33 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková (24)

Narodenie: 08. 09. 1807, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1832, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Kubík/Minka alias Páchnik (53)

Narodenie: 02. 03. 1785, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1839, Pitelová

Anna Kubíková, rod. Radolfiová (56)

Narodenie: 22. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.