Rodokmeň obce Pitelová

Martin Čabák (73)

Narodenie
03. 10. 1823, Pitelová
Úmrtie
26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 18. 11. 1844

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová alias Ciglanová

Dátum sobáša: 19. 04. 1869

Vek ženícha: 45

Vek nevesty: 34

Deti (13) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Čabák (3)

Narodenie: 17. 09. 1849, Pitelová

Úmrtie: 06. 03. 1853, Pitelová 22 (Kožné ochorenie)

Martin Čabák

Narodenie: 09. 01. 1852, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Čabák (77)

Narodenie: 13. 06. 1854, Pitelová 38

Úmrtie: 21. 08. 1931

Ján Čabák (75)

Narodenie: 14. 05. 1856, Pitelová 23

Úmrtie: 28. 07. 1931

Jozef Čabák

Narodenie: 11. 02. 1858, Pitelová 38

Úmrtie: zomrel

Štefan Čabák (5)

Narodenie: 10. 09. 1860, Pitelová 38

Úmrtie: 01. 12. 1865, Pitelová 38 (Zápal mozgu)

Anna Čabáková

Narodenie: 04. 11. 1862, Pitelová 38

Úmrtie: zomrela

František Čabák (8)

Narodenie: 25. 10. 1864, Pitelová 38

Úmrtie: 21. 12. 1872, Pitelová 38 (Kašeľ, dyzentéria)

Mária Čabáková (1)

Narodenie: 27. 02. 1867, Pitelová 48

Úmrtie: 01. 01. 1869, Pitelová 38 (Podvýživa)

Pavol Čabák (1 deň)

Narodenie: 12. 03. 1869, Pitelová 38

Úmrtie: 12. 03. 1869, Pitelová 38 (Predčasne narodený)

Mária Nemcová, rod. Čabáková

Narodenie: 22. 10. 1870, Pitelová 38

Úmrtie: zomrela

Rozália Čabáková (1 mes.)

Narodenie: 19. 05. 1873, Pitelová 38

Úmrtie: 03. 07. 1873, Pitelová 38 (Zápal mozgu)

Štefan Čabák

Narodenie: 18. 05. 1875, Pitelová 38

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.