Rodokmeň obce Pitelová

Martin Čabák (8 mes.)

Narodenie
12. 11. 1878, Pitelová 62
Úmrtie
27. 07. 1879, Svätý Kríž
Pochovaný
Svätý Kríž

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Čabák

Narodenie: 09. 01. 1852, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Čabáková, rod. Niklová

Narodenie: 19. 07. 1853, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)

Ján Nikl (46)

Narodenie: 07. 02. 1825, Peserany

Úmrtie: 01. 11. 1871, Pitelová (Zápal pľúc)

Katarína Niklová, rod. Páločná alias Žiaková (19)

Narodenie: 07. 09. 1835, Pitelová

Úmrtie: 02. 08. 1855, Pitelová 13 (Bolesti hlavy)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.